Päivitetty 17.10.2023

Listalle Oy sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivuillamme kävijöiden yksityisyyttä. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Listalle Oy (jäljempänä ”yhtiö”) käsittelee asiakkaidensa ja verkkosivunsa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Rekisterinpitäjä

Listalle Oy, y-tunnus 3385526-7
Kirkkokatu 9 A 18, 70100 Kuopio

Kerättävät henkilötiedot

Yhtiö kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen yhtiön ja verkkosivun käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

Yhtiö ei kerää maksutietoja. Kaikkia maksutietoja käsittelevät valtuutetut ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat.

Annetut henkilötiedot

Asiakkaan tai verkkosivun käyttäjän eri yhteyksissä, kuten tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkosivulle rekisteröitymisen yhteydessä, yhtiön antamia henkilötietoja ovat:

 • yhteystiedot: asiakkaan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti
 • käyttäjätilin rekisteröitymispäivä (jos luot oman tilin sivustolle)
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista

Verkkosivuston käytöstä kerätyt tiedot

Verkkosivuston käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
 • IP-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot


Verkkosivuston käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkosivulle kohdennetun asiakasviestinnän kuten uutiskirjeen kautta.

Verkkosivujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä.

Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palvellakseen asiakkaitaan paremmin yhtiö jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyydensuojan varmistamiseksi yhtiö ei tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista.

Yhtiö turvaa verkkosivun käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen, siten ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja vaarannu.

Evästeet

Yhtiö käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen verkkosivun käyttäjille. Lue lisää evästekäytännöstämme.

Henkilötietojen käyttö

Yhtiö kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä kaupallisiin tarkoituksiin. Kerättyihin henkilötietoihin pääsee käsiksi vain nimetty henkilökunta, joiden on välttämätöntä päästä käsiksi tietoihin työtehtävien suorittamisen takia.

Yhtiö käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:

 • verkkokauppatilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään
 • asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen
 • kilpailuiden tai arvontojen suorittamiseen
 • markkinointiin ja mainonnan kohdentamiseen
 • palvelun kehittämiseen (esim. tuote- ja sisältösuositukset)


Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Jotta henkilötiedot ovat täsmälliset, asiakkaan on syytä tarkastaa ja päivittää tietonsa aina kirjautuessaan uudestaan verkkosivulle tai tehdessään uuden tilauksen. Omia henkilötietoja voi muuttaa myös olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Yhtiö jakaa henkilötietoja vain välttämättömistä syistä kolmansille osapuolille esimerkiksi toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tilausta tehdessäsi tietosi siirtyvät automaattisesti maksupalveluun.

Yhtiö voi jakaa tietoja, kun niitä pyydetään viranomaisen toimesta lakiin perustuvien syiden takia kuten oikeudellisista syistä tai petosten torjumiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen tai luovuttaminen EU-alueen ulkopuolelle

Yhtiö ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen

Yhtiö säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista selosteessa aiemmin määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassa oleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Yksilön oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa

Yhtiö sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkosivustonsa käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

 • oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.
 • oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.
 • oikeus päästä tarkastamaan ja muokkaamaan tietojaan käyttäjätilillään
 • oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle
 • oikeus kieltää tai peruuttaa suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • oikeus estää evästeiden käyttö

Tietoturva

Yhtiö huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijät ja muut kolmannet osapuolet käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Yhtiö pidättää itselleen oikeuden päivittää tai muuttaa tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen alussa on aina ajankohtainen aika, jolloin selosteeseen on tehty muutoksia.

info@kirpputorit24.fi